Hem 
     
 
Handledning

Processinriktad handledning ges i grupp eller individuellt till vårdpersonal och skolpersonal.

Handledningens mål är att bidra till personlig och professionell växt. Det är en pedagogisk metod där självupplevda, arbetsrelaterade och individrelaterade situationer klarläggs och bearbetas genom egen reflektion och kollegialt stöd.
Handledningen har fokus på här och nu och på mötet mellan människor. Den bygger på en fast struktur med tydligt definierbara ramar.

Syftet är att medverka till god omvårdnad och till en stimulerande pedagogisk miljö
genom att

- utveckla ett reflekterande förhållningssätt
- stärka och utveckla yrkesidentiteten
- öka handlingsberedskapen
- ge bekräftelse
- medverka till personligt växande

Olika gruppdynamiska metoder används såsom uttryckande bild/form och avslappning m.m.
Medicinsk Qigong kan ingå. Qigong har som metod hälsofrämjande effekter, höjer immunförsvaret och motverkar stress.

Du som arbetsledare får en arbetsgrupp som utvecklar sin professionella hållning. Mellanmänskliga möten och relationer stärks. Den etiska medvetenheten höjs på arbetsplatsen.
Handledningen främjar personalens hälsa och kan påverka sjukskrivningstalen positivt.

Uppdrag sker efter överenskommelse. 

juliushoppar