Hem 
     
 
Länkar
  Link  

Mer om resanterapi hittar du på The Journeys" hemsida

  Link  

Om Chameli Ardagh:s arbete med kvinnogrupper

  Link   Om Qigong enligt Biyun-metoden
  Link   Förening för Biyunmetoden
  Link   Födelsehuset - verkar för en bättre förlossningsvård i Göteborg.
  Link   Art of Life and Birth finns på Mecka, där du även kan få andra typer av behandlingar.