Hem 
     
 
adoptionadoption2 

Adoption

Föräldraförberedelse
Art of Life and Birth välkomnar dig som väntar barn via adoption till en befriande och stödjande förberedelse.
Väntan på barn kan vara lång med många olika processer längs vägen. Att konstruktivt och ödmjukt öppna upp för dessa avlastar och kan frigöra din fulla potential som förälder.
Genom Resanterapi kan du få kontakt med det unika och geniala inom dig och vila i den naturliga förberedelsen att bli förälder. Du kommer att kunna fokusera på alla nivåer både mentalt och kroppsligt.
Som par kan Resanterapi stärka det enande och bärande i relationen och ge inre trygghet och tillit inför hämtandet av ert barn.

Din resa ut i världen kan bli din största resa inåt!

Familjeliv
För dig som bildat familj genom adoption erbjuds vägledning och stöd i det tomrum många upplever när adoptionsorganisationernas kurser upphör.
Vägledningen bygger på att synliggöra dina inre resurser som förälder och att stödja anknytningsprocessen mellan dig och ditt barn.
Genom Resanterapi kan du nå förbi det som begränsar och öppna upp för det unika inom dig som förälder. Du kan befria dig från mönster och föreställningar du fått förmedlade till dig och som du själv inte vill föra vidare till nästa generation.

Priser

Handledning/coaching 900 kr/timme
Resanterapi:
Designad process 2000 kr. Rekommenderas vid första tillfället.
Emotionell eller Fysisk resa 1700 kr
Inkluderar hela terapitillfället på 2-3 timmar samt uppföljande samtal per telefon.
Barnresa 500 kr

Kombinationspaket för dig som förälder:
Tre handledningstillfällen i kombination med två Resanprocesser.

Kombinationspaket för dig som förälder och för ditt barn:
Tre handledningstillfällen till dig som förälder i kombination med två Resanprocesser till ditt barn.

Hör av dig för aktuella priser på kombinationspaketen!
nu
www.thejourney.com

button_1

button_2

button_3