Hem 
     
 
gravid


familjeforberedelse_04


foraldraforberedelse

Profylax

Art of Life and Birth erbjuder på Födelsehuset i Göteborg:

  • Individuell profylaxkurs för par, skräddarsydd efter era behov.
  • Fördjupad profylaxkurs i mindre grupp för dig som känner oro eller förlossningsrädsla.
  • Enskilda stödjande samtal vid förlossningsrädsla.
  • Resan-terapi som profylax.

Aldrig når kvinnans kropp på ett så unikt och betydelsefullt sätt sin fulla livspotential som under graviditeten. Kroppen öppnar sig för sin inre kraft och tillit. Egentligen behöver man inte göra någonting, precis som ditt hår växer och ditt hjärta slår kommer graviditeten att sköta allt helt av sig själv.

Som livet ser ut i dag, där fokus ofta hamnar utanför oss själva är det dock lätt att förlora tilltron till kroppens naturliga förmåga och till förmågan att föda.

För dig som är partner är det lätt att komma efter i processen. Dina tankar, funderingar och inre känslor får ofta inte samma uppmärksamhet utifrån.

Genom en fördjupad och jämlik förberedelse och med Resanterapi som befriande metod kan ni bli redo att möta förlossningen och mottagandet av ert barn tillsammans.


Vad du/ni kan uppnå
- som kvinna få kontakt med kroppens inre styrka och kapacitet, det graviditeten erbjuder av inre utveckling och närvaro
   
- på ett för förlossningen gynnsamt sätt bli fri från rädslor, krav och känslomässiga hinder
   
- som partner känna dig stärkt och sedd
   
- nå en känsla av jämbördighet och balans där ni vet varandras behov
   
- bli förberedda att tillsammans möta förlossningen med öppenhet och tillit
   
- att ni ger ert barn ökad möjlighet att födas på ett så skonsamt sätt som möjligt.

Förberedelserna kompletterar men ersätter inte pågående medicinsk behandling eller mödrahälsovård

Fördjupad profylaxkurs -
Förlossningsrädd eller bara lite orolig -
Fördjupad profylaxkurs för dig som vill finna mer lugn och välbefinnande i din graviditet och önskar stöd och fler redskap att möta förlossningen och föräldraskapet.

I stödjande och trygg miljö kommer du tillsammans med andra kvinnor att bli guidad inåt i meditation och kortare processer. Med fokus på din kropp, din andning och din graviditet välkomnas en inre tillit, trygghet och din kropps djupare vetskap om födelseprocessen. Känslor och tankar som du upplever begränsande kan släppa och du kan nå en djupare kontakt med dig själv och ditt barn.
I gruppen arbetar vi här och nu i ett bejakande, främjande och stödjande arbete.
Kursen startar med ett individuellt samtal, där du har möjlighet att känna in dina behov och om kursen stämmer för dig.

Kursen vilar i olika tekniker som
andningsprofylax, mindfulness,
guidade meditationer och
förlossningsförberedande metoder.

Resanterapi
Resanterapi är för dig som väntar barn en mjuk men samtidigt djupt befriande metod som ges på ett avvägt och anpassat sätt. Du kommer att nå inåt på ett frigörande och öppnande sätt. Bli kvitt föreställningar som du fått förmedlade till dig och lösa blockeringar så att du kan möta förlossningen med den inneboende kraftfullhet du som gravid så unikt har.

För dig som partner ger Resanterapi dig större möjligheter att knyta an till ditt barn under graviditeten. Du får också möjligheter att rensa ut tankemönster du fått med dig och som du inte vill föra vidare till nästa generation. Det ger dig närvaro och fokus i ditt blivande föräldraskap.

Priser
Förberedande samtal/profylax 900 kr/timme
Fördjupad profylaxkurs ("Förlossningsrädd eller bara lite orolig") 1500 kronor för 3 tillfällen (3 timmar/gång)
Resanterapi:
Designad process 2000 kr. Rekommenderas vid första terapitillfället.
Emotionell eller Fysisk resa 1700 kr
Terapipriserna inkluderar hela terapitillfället på 2-3 timmar samt uppföljande telefonsamtal.

Litteratur
Föda utan rädsla av Susanna Heli
Att föda av Gudrun Abascal
Innan du föder av Anna Wilsby
Rädd att föda - din väg till att våga av Nicole Silverstolpe och Leni Söderberg
Guide to Childbirth av Ina May´s

button_1

button_2

button_3